Ganap na Pinangagasiwaang Pagsasaling-wika at Pag-e-edit

  • Ganap na Pinangagasiwaang Pagsasaling-wika at Pag-e-edit
    Propesyonal na pagsasalin ng mga tagasalin sa Pilipinas, na may hiwalay na proseso sa pag-e-edit. Ang aming pinakatinatangkilik na antas ng serbisyo.
    Mga dokumentong ukol sa negosyo kung saan ang istilo ay hindi priyoridad, ngunit kung saan ang kawastuhan at kalinawan ay napakahalaga (hal. karaniwang mga sulat, mga ligal na dokumento, atbp).

 

Propesyonal na pagsasalin sa Filipino at Ingles

Kasama sa aming pinakakilalang antas ng serbisyo, ang Ganap na Pinangagasiwaang Pagsasaling-wika at Pag-e-edit, ang dalawa sa aming mga propesyonal at kwalipikadong tagasalin, na eksklusibo ang paggawa sa kani-kanilang inang-wika, na kabilang para sa pagsasalin sa Filipino at Ingles. Sa pagsasalin mula Ingles sa Filipino, kami ay humihingi ng tulong sa mga tagasalin na ang inang-wika ay Filipino, na matatas din sa wikang Ingles.

Karaniwan na para sa amin ang detalyadong pakikipag-usap sa kliyente at ang ganap na pangangasiwa ng proyekto, habang sinisiguro namin na matugunan ang iyong mga inaasahan sa unang pagkakataon pa lamang. Kami ay nakapaghahatid ng sa pagitan ay 1,200 hanggang 1,500 salita na isinalin mula Ingles sa Filipino, sa bawat araw ng pagtatrabaho, ngunit minsan ay kaya naming maghatid ng higit pa rito. Mangyaring ipaalam sa iyong Account Manager kung kinakailangan mo ng mas mabilis na paghahatid ng proyekto.

Pakinabang:

Propesyonal, maingat na sinuring pagsasalin sa Filipino at Ingles, na isinagawa ayon sa iyong mga pangangailangan.

  • Sinisiguro ng pre-translation briefing (maikling pagtuturo bago magsalin) at pagsasaliksik ng terminolohiya ang kawastuhan ng pagsasalin
  • Muling pagsusuri ng ikalawang, propesyonal na tagasalin
  • Inirerekomendang antas ng serbisyo upang maisalin ang Ingles sa Filipino